March 22, 2023

ICE ฟิล์มกันรอยซันรูฟ กันร้อนได้กี่องศา ?

ตัวฟิล์มเองทนต่อความร้อนได้ประมาณ 120 องศา สำหรับจำนวนองศาที่กันร้อนเข้ารถได้ ไม่สามารถระบุได้ครับเนื่องจากความร้อนจะค่อยๆสะสมขึ้นได้ภายในตัวรถ แต่ทางเรามีการทดสอบระยะสั้นๆโดยใช้ความร้อนจากหลอดไฟอินฟราเรด จะได้ผลตามในวีดีโอนี้ ทั้งนี้ฟิล์มจะสามารถลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ประมาณ 90% จากการทดสอบโดยใช้เครื่องวัด […]