ฟิล์มกันถีบประตู KickSpot by ARCTIC
March 8, 2023
เคลือบแก้วไปทำไม? โดนสะเก็ดหินเข้าไป ก็เกิดรอยใหม่อยู่ดี
August 23, 2023
ฟิล์มกันถีบประตู KickSpot by ARCTIC
March 8, 2023
เคลือบแก้วไปทำไม? โดนสะเก็ดหินเข้าไป ก็เกิดรอยใหม่อยู่ดี
August 23, 2023
Show all

ICE ฟิล์มกันรอยซันรูฟ กันร้อนได้กี่องศา ?

ตัวฟิล์มเองทนต่อความร้อนได้ประมาณ 120 องศา

สำหรับจำนวนองศาที่กันร้อนเข้ารถได้ ไม่สามารถระบุได้ครับเนื่องจากความร้อนจะค่อยๆสะสมขึ้นได้ภายในตัวรถ แต่ทางเรามีการทดสอบระยะสั้นๆโดยใช้ความร้อนจากหลอดไฟอินฟราเรด จะได้ผลตามในวีดีโอนี้

ทั้งนี้ฟิล์มจะสามารถลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ประมาณ 90% จากการทดสอบโดยใช้เครื่องวัด

สำหรับความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้น ประกอบด้วยความร้อนจากรังสีอินฟราเรดโดยประมาณ 53% แสง 44% และ UV 3% ฟิล์มจะช่วยลดความร้อนจากเฉพาะรังสีอินฟราเรดซึ่งมีอยู่ 53 % ครับ ทั้งนี้ก็จะเหลือความร้อนที่เข้าตัวรถได้จากแสง 44%+UV3%+อินฟราเรด 5.3%